Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Административен секретар
Служби
За контакт
Новини / информация
Фотогалерия
Образци на документи
Статистическа информация
Годишни Доклади
Средна продълж. на разглеждане на делата
Сведения СИС
Статистика за последните 3 години
Годишни статистически сведения
Наказателни
Граждански
Съдебно изпълнителни
 
 084637 
 Начална страница  
 Добре дошли!

СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД БЯЛА СЛАТИНА Е НА АДРЕС:

WWW.RS-BIALASLATINA.NET

Моля, не се колебайте да се свържете с нас с въпроси или коментари.  За гр. Бяла Слатина 

Информация за
гр. Бяла Слатина
Районна прокуратура 
гр. Бяла Слатина
Нотариуси 
НОТАРИУСИ
гр. Бяла Слатина
Мнения и предложения 
Пишете ни
Окръжен съд 
гр. Враца
Председател
Татяна Александрова
тел.централа: 092 / 68-21-00
Връзки 
Връзки в Интернет
 
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР